دانلود آهنگ های هورامی کاک عثمان هورامی

وه ی گیانه[1].mp3     - ۷۸۵ k پیشه ش[1].mp3     - ۹۸۶ k پیشه ش[1][1].mp3     - ۹۸۶ k پیشه ش[2].mp3     - ۹۸۶ k چه و ساوه[1].mp3     - ۱۱۲۸ k گناسه له چه م[1].mp3     - ۱۰۷۰ k گه رده ن زه رد[1].mp3     - ۹۰۸ k گول سو سه ن[1].mp3     - ۸۶۵ k گول چون روی ئازیز[1].mp3     - ۱۱۱۰ k گیان له یل[1].mp3     - ۱۴۷۰ k گیانه شیرینه که م[1].mp3     - ۸۹۱ k گیانه که م لیلاا[1].mp3     - ۱۴۰۸ k گیانه که م-[1].mp3     - ۱۳۶۰ k گیروده ی کافر[1].mp3     - ۸۳۳ k مولوی898.mp3     - ۳۵۲ k نازار گیان[1].mp3     - ۱۲۲۱ k نازارم[1].mp3     - ۷۱۳ k

/ 0 نظر / 1184 بازدید