وجه تسمیه روستای پالنگان

وجه تسمیه روستای پالنگان

 

در مورد وجه تسمیه روستای پالنگان نظرات مختلفی است از جمله این که در این منطقه به دلیل وجود کوه و جنگل پلنگ های زیادی ساکن بوده اند که مسن های روستا نیز این مطلب را تایید می کنند  اما تاریخی ترین آن ها شاید این نظر باشد که کلمه ی پالنگان ریشه ی پارتی داردبه معنی «پهله»یا«پاله»  پای کوه- دامنه کوه -تکیه دادن«پال»و«گان»به معنی زندگی. چنانچه  در زمان سلوکیان و جانشینان اسکندر پارت ها در شرق ایران ساکن بوده اند اما به دلیل شرایط آب و هوای مناسب و موقعیت استراتژیکی  غرب ایران(کردستانات) رهسپار غرب ایران شده اندو در این منطقه سکنا گزیده اندو زبان و خط خود را ترویج دادند مؤیداین مطلب کاوشهای باستانی صورت گرفته در این منطقه است و پیدا شدن قبا له های مختلفی در این منطقه بخصوص قبا له ای که با خط «هلنی»«قباله هه ورامان»خط یونانی ها به دلیل وجود سلوکیان در این منطقه پیدا شده واما کلمه ی پا له بعد از مدت زمانی چند مانند اکثر کلمات تغییر کرده و به پالنگان تبدیل شده است

/ 0 نظر / 27 بازدید