بنچاق هورامان

بنچاق اورامان (هورامان): در اوایل قرن معاصر در سال 1305 هجری شمسی حسین نامی از مریدان شیخ‌علا‌الدین نقشبندی در غاری نزدیک پالنگان بالاتر از باغ شیخ عمر در دره تنگیور خمره ای پیدا می‌نماید که در آن پر از دانه ارزن بود و در میان آن نوشته‌ای به خط پهلوی اشکانی بر پوست آهو بدست آمده است. این نوشته که بنام بنچاق اورامان مشهور است این بنچاق قرار دادی است میان دو نفر مبنی بر خرید و فروش زر ستانی به 45 درهم و شاهدان معامله نیز نام خود را در آن نوشته‌اند. این بنچاق مربوط به 120 پیش از میلاد مسیح است. چند سطر از متن بنچاق به شرح زیر است:

متن: سال سه ست ماه اروتات فروخش تپس پک

ترجمه: سال سیصد ماه خرداد فروشنده تپس پک

 متن: پورتیرین زراستک چه ابیر اشکان نم (زات)

ترجمه: پورتیوین زراستان اسمک که ابیر اشکان نیم آن دارد.

 متن: اخریتار اویل پور هربشن

ترجمه: و خریدار اوایل پوربشین

...........................................................

متن: اسمکان از خریت اویل هیچ پتسیک هرودرهم 45

ترجمه: اسمکان زرستان (را خرید اویل از پتسیک) همه را به 45 درهم

در حال حاضر این بنچاق در موزه برلین نگهداری میشود و 20 نسخه دیگر این قرارداد به خط یونانی است.

/ 0 نظر / 72 بازدید