تاریخچه پالنگان بعد از اسلام

قبل از بیان مطلبی پیرامون تاریخچه قلعه پالنگان بعد از اسلام این نکته یاداوری شود که  که با روی کار آمدن کوروش کبیر یهو دیان زیادی به این قلعه کوچانده شدند و سالیان زیادی در این قلعه ماندند و زندگی کردند چنانچه همکنون در نزدیکی باغ شیخ عمر آثاری از فبرستا ن های آن ها به جا ماند ه است و اهالی محلی این قسمت از قلعه را به نام "مه حه لی موسایا" محله یهود یها"می شناسند

بعد از اسلام زمانی که مسلمانان به ایران حمله کردند این قلعه"قلعه پالنگان"نیز از این حملات در امان نماند حدود سه ماه این قلعه به محاصره ی مسلمانان در آمدو بعد از سه ماه با همکاری چندین نفر از ساکنان قلعه دروازه های قلعه باز شده و مسلمانان توانستند قلعه را تصرف کنند 

اما مسلمانان به زور ساکنان قلعه را مجبوربه پذیرش اسلام نکردند  چون تا قرن ها بعد ساکنان بر آیین قدیمی خود که همان آیین"یاری"الحق"کهبه نوعی شاخه ای از آیین زرتشت بود ماندند .حاکمین گورانی که قبل از اردلان ی ها در این منطقه حکمرانی می کردند همین آیین را داشتند اما با تغییر مذهب در دوران صفوی ها و قبول کردن مذهب صفوی ها"شیعه اثنا عشری"از جانب حاکمان اردلان،ساکنین این قلعه به زور به مناطق دیگری کوچ داده شدند مناطقی همچون"دالا هو"دینور" که تا کنون نیز بر آیین خود مانده اندو به نام "الحقی ها"مشهورند

«عبد الصمد توداری»در کتاب نور النوار می گوید پالنگان در قدیم پایتخت یکی از خان های مغول بوده است و شهری آباد و پر رونق،البته روشن ترین دوران پالنگان بر می گردد به دوران صفوی ها«دکتر صدیق صفی زاده »در کتاب کرد و کردستان چنین می گوید:در آن دوران سه نفر با نام های"محمد بیگ""غیب الله بیگ"امیر اسکندر پالنگانی در پالنگان حکمرانی می کردند و قلعه های "دیوزناو"مروارید"عین"نشور"پیلانه"زیر سلطه ی این افراد بوده است،غیبالله بیگ از سال 905تا917بر این قلعه ها حکمرانی کرده که مردی صالح و فاضل بوده است و به آبادانیسرزمین های زیر سلطه ی خود بسیار توجه داشته

محمد بیگ پالنگانی از سال 917تا 965 بر این قلعه حکمرانی کرده ،محمد بیگ مردی نترس،عادل و دست و دل باز بوده و بهای زیادی به پالنگان داده است نا حدی که در پالنگان آن دوره یک مدرسه و یک مسجد را بنا نهاده است شاه تهماسب صفوی دختر محمد بیگ پالنگانی را به عقد خود در می اورد واین وصلت تاثیرات زیادی در قدرت محمد بیگ داشته است امیر اسکنر پالنگانی از سال 965تا985 براین قلعه و منطقه ی بیلوار حکمرانی کرده در زمان امیر اسکندر چنین کاروانسرای بزرگ و چنین پل بزرگ در این منطقه ساخته شده است،امیر اسکندر پسری داشته به نام درویش بیگ که بعد از پدر حاکم شده  در زمان درویش بیگ "صلاح حسین"حاکم دینور به پالنگان لشکر کشی کرده و قلعه ی پالنگان را ویران کرده و بسیاری از ساکنان قلعه را کشت، 

تا آنکه به گفته ی دکتر محمد امین هورامی در کتاب"میژوی هه ورامان" هه لوخان در سال 996 هجری به فرمانروایی کردستان منسوب شد و قلعه پالنگان را دو باره آباد کرد و از حکومت مرکزی جدا شد در این دوران،دوران حکمرانی هه لوخان علاوه بر پالنگان قلعه های دیگری در کردستان بودند که همه ی آن ها را از نو ساخت و قلعه ها آباد شدند من جمله قلعه ی "زلم" قلعه ی "حسن آباد قلعه ی "کراویه دول"قلعه ی "مریوان"در این زمان "خان احمد خان اردلان"پسر هه لو خان در اصفهان در دربار شاه عباس صفوی مشغول به کار بوده و خواهر شاه عباس صفوی"کلاو زه ر خانم"را به عقد خود در می آوردبا نفوذی که احمد خان در دربار شاه عباس داشته  و خیانتی که به پدر می کند شاه عباس هه لو خان را دستگیر کرده و دو چشم او را کور کرده و هه لو خان تا پایان عمر نابینا  بوده

با آمدن شیخ ها ومشایخ بزرگی از گوشه وکنار به این شهر "پالنگان"مذهب تسنن در میان مردم رواج یافت  اما حاکمان اردلان همچنان شیعه مذهب بودند،با کمتر شدن قدرت هه لوخان وبا روی کار آمدن سلیمان خان اردلان که میانه خوبی با هه لوخان نداشت در سال 1042 با توافقی که ما بین دولت عثمانی وحکومت مرکزی ایران صورت گرفت  تصمیم بر آن شد که تمام قلعه های که در مرز دو دولت  آباد بودند و پر رونق ،برای جلوگیری از شورش و اعلام جدایی نابود شونددر این راستا در کردستانات  تمام قلعه های مهم با خاک یکسان شدند من جمله قلعه پالنگان-زلم-مریوان –شاره زور و ...از آن پس تاکنون شهر پالنگان از رونق افتاده و به صورت یک روستای بزرگ باقی مانده زندگی جریان دارد...

منابع:موجود در متن

/ 0 نظر / 62 بازدید