# پالنگان

روستا های مسیر کامیاران پالنگان

کامیاران(کامیران) توبره ریز(ته ر وه ریز)2 کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان آهنگران(ئا سن گه ران)4  کیلو متری کامیاران به طرف پالنگان نیجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید